Carnevale termitano: telefonata del “Nannu” per avere notizie sull’edizione 2021Ca Semu.. Attia Taliamu

Cari Amici Termitani,
lu sapiti cu mi telefonò stamani?
Me Nannu Carnalivari….
chi nuvità ci sunnu
pa sò festa, vuleva sapiri.

Eh caru Nannu, nun sacciu chi ta diri; picchì per ora a Termini, ‘nveci di discurriri e progettari di comu st’antica tradizioni migliorari,
lu sai qual è a sti tempi l’argomentu principali?…..
La sostituzioni du purtuni
di la Casa Comunali.

Bedda Matriiiii…
semu proprio cunzumati;
e chi hannu ‘ntinzioni di lassarini sarvati?
Caru Manuele stamu facennu a muffa; perciò quarchi sistema circati d’attruvari, pi quantu a li nostri niputi vinemu a salutari.

Caru Nannu nun ti preoccupari ca nun manca a mia e a la famigghia la Rocca, ca ti vulemu beni assai, di fariti cuntentu e tu chistu lu sai.
E poi c’è Menzapinna ca u tistamentu già ti fici, e quannu iddu ti viri è veru assai felici !
La tò vinuta a Termini nun po’ certu mancari, e sta bedda tradizioni l’avemu a rispittari…..
ca sicuru l’attruvamu lu modu e la manera pi comu lu to cori e u nostru spera. Caru Nannu ti dugnu na vasata, e ti salutu gridannu a lu paisi; “Evviva u Nannu ca Nanna e lu Carnevali Tirminisi”!

di Emanuele Caruana

IMG-20210109-WA0004

Immagine 1 di 4

Condividi questo articolo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *